Αθλητιατρική Αποκατάσταση

athlitiatriki1Πολλοί οξείς τραυματισμοί και όλοι οι χρόνιοι τραυματισμοί υποθάλπουν αιτιολογικούς παράγοντες που ευθύνονται για την εκδήλωση τους. Η «τοπική» θεραπεία τέτοιων κλινικών περιπτώσεων με ηλεκτροθεραπείες και άλλες τετριμμένες κλινικές προσεγγίσεις δεν λύνει την αιτία (που βρίσκεται αλλού στο σώμα) αλλά στην καλύτερη περίπτωση βελτιώνει πρόσκαιρα το αποτέλεσμα που είναι η φλεγμονή και ο τοπικός πόνος. Αργά ή γρήγορα η φλεγμονή και ο πόνος επιστρέφουν πολλές φορές σε μεγαλύτερη συχνότητα, ένταση και διάρκεια συμπτωμάτων.

Οι περισσότεροι μυοσκελετικοί τραυματισμοί οφείλονται σε κακή τεχνική, ή σε λάθος σκελετική ευθυγράμμιση, ή συνηθέστερα σε συνδυασμό και των δύο. Στο Physio Kinetics ένα σύστημα ψηφιακών καμερών (3D Kinetic Analysis) αναλύει κάθε αθλητική δραστηριότητα, από διαφορετικές γωνίες, με λεπτομέρεια χιλιοστού και τη συγκρίνει με τράπεζα δεδομένων που έχει συλλεχτεί από υγιείς ολυμπιονίκες στο Australian Institute of Sports, προκειμένου να αποκαλυφθούν λάθος κινηματικά πρότυπα.

Έπειτα ακολουθεί λεπτομερής αναφορά στα ευρήματα μεταξύ κλινικού και ασθενή και προτείνονται τρόποι αποτελεσματικής αντιμετώπισης όπως: αλλαγή τεχνικής, αντικατάσταση εξοπλισμού (Πχ υποδήματα, ρακέτες κλπ), διατάσεις σε βραχυσμένες μυϊκές ομάδες, ενδυνάμωση σε αδύναμες κινητικές αλυσίδες, επαναφορά σκελετικής ευθυγράμμισης με ορθοτικές συσκευές κ.α. Η παραπάνω διαδικασία που απαιτεί λεπτομερή γνώση συγκεκριμένων αθλητικών δεξιοτήτων και ευρεία κλινική εμπειρία στην αθλητιατρική αποκατάσταση ονομάζεται "Sport Specific Screening"

athlitiatriki2 athlitiatriki4 athlitiatriki5
athlitiatriki5 athlitiatriki6 athlitiatriki7

Copyright © PhysioKinetics 2011-2013. All Rights Reserved.